திங்கள், 9 மார்ச், 2009

தேவதைகளின் உலகம் - மகளிர் தின வாழ்த்துகள்

வலிகளினதும் இரைச்சலினதும்
ஆனதான உலகத்தில்
கைபிடித்து இழுத்து வந்தாள் தாய்
 
உள்ளார வருந்தும் கணங்களில்
மடி சாய்ந்து அழ முடிகிறது அவளிடம்
 
பிடித்த பெண்ணைப் பற்றியோ
பிடித்த விஷயம் பற்றியோ
ஒரு பெண்ணியப் பார்வையை
என்னிடம் புகுத்தியவள் சகோதரி
 
தேவதைகள் எப்போதும்
என்னைச் சுற்றியே இருக்கிறார்கள்..

குளிர்பானம் முதல்
அசைன்மெண்ட் வரை
பகிர்ந்து கொண்டு
காதல் முதல் கவிதை வரை
அத்தனையும் விவாதித்து
அழகான சட்டை எடுப்பது முதல்
முறையாக ஆங்கிலம் கற்றது வரை
என்னுடன் வந்த தோழி

சொந்தங்களைப் பிரிந்து,
கைபிடித்த காரணத்தால்
உலகின் கடைசி வரை
கூட வரும் மனைவி

தேவதைகள் எப்போதும்
என்னுடனேயே இருக்கிறார்கள்..
 
இரவின் நிசப்தத்தை
சன்னமாய் அறுத்தெறியும்
விசும்பலில் கூட 
ரீங்காரமாய் மகள்
 
தேவதைகள் எப்போதும்
அருகில் இருக்கிறார்கள்..
 
தனியே ஒருதினம் தேவையில்லை
எனினும் மகளிர் தின வாழ்த்துகள்