செவ்வாய், 26 செப்டம்பர், 2006

ஆண்

குழந்தை பருவத்தில்
பெண்களெல்லாம் அன்னையர்!
சிறுவனாய் இருக்கையில்
சகோதரிகள்!
இள வயதில்
தோழிகள்!
திருமண வயதில்
..................!

தந்தையான பின்
மகள்கள்!
மரண வயதில்
தோழிகள்!
ஆனால் எந்த வயதிலும்
ஆண்
தறுதலை தான்
மற்றவர்களுக்கு.

கருத்துகள் இல்லை: